zet StripSter bij je favorieten  zet StripSter bij je favorieten


 week-index  naar de 1e aflevering  vorige pagina  volgende pagina  Auteurs-overzicht van Eric Heuvel


 volgende pagina

Rubino bleek een geboren verteller. Hij schilderde een romantische tijd waarin het een legendarische Javaanse edelman bijna lukte om de Hollanders te verdrijven. Iedereen in de Indische Archipel was van de legende van Prins Dipanegara op de hoogte.
Rubino gaf zijn stem een plechtige toon. "Ik weet nu dat jullie Amerikanen de heili­ge restanten van de Prins in die grot hebben gevonden. Precies zoals het was voorzien!"
Bud en Harvey waren sprakeloos. Dat duurde echter niet lang. Ze vuurden een spervuur van vragen op Rubino af. Hoe wist Rubino dat het verschrompelde karkas de Prins was geweest? Hoe was hij daar terecht gekomen? Hoe...
Rubino stak bezwerend zijn hand op. "Door de beschrij­ving van de gouden kris weet ik zeker dat het de Prins is." Met een boze blik op Henk vervolgde hij: "De voorouders van Toean Vreeke zijn er verantwoordelijk voor dat de Prins daar ligt. Tijdens onderhandelingen onder vrijgeleide namen ze de Prins gevangen en verbanden hem naar Menado. Op weg daarheen is hij ontsnapt en daarna opge­jaagd als een hond. Hij stierf hier!"


(afl. 9)
 pagina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 


© Eric Heuvel
StripSter 2004

 www.eric-heuvel.nl

http://www.stripster.eu/scripts/strips_pagina.php?id=1601&titel=Strips Eric Heuvel: Bud Broadway 1