zet StripSter bij je favorieten  zet StripSter bij je favorieten


 week-index  naar de 1e aflevering  vorige pagina  volgende pagina  Auteurs-overzicht van Eric Heuvel


 volgende pagina

Professor Quadflieg was goed opgeschoten en had inte­ressante ontdekkingen gedaan bij de rivierbedding. Hij ver­keerde in een uitstekend humeur en luisterde welwillend naar Bud die vertelde van de tempel met de geheime deur. Henk, die lusteloos in zijn eten had zitten prikken, spitste zijn oren toen hij hoorde wat er wellicht te vinden was bij de tempels.
Sue stootte haar vader aan. "Hoor je dat, vader? Misschien kunnen wij ook gaan kijken! We dekken de afgraving bij de rivier even af en spenderen een paar dagen bij de tempels!"
Professor Quadflieg dacht even na. "Hmm, niet zo'n slecht idee, Sue. Hoewel archeologie niet mijn vakgebied vormt kan mijn aanwezigheid wel garan­deren dat een onderzoek naar de onderaardse ruimten wetenschappelijk verantwoord gebeurt."
Bud en Harvey waren opgetogen. Ze waren tot de conclusie gekomen dat het gevaarlijk zou zijn om slechts met zijn tweeën terug te keren naar de tempels. Quadflieg stond op en hief zijn glas waarna de anderen volgden. "Op het resultaat van uw ontdekking, heren."


(afl. 8)
 pagina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


© Eric Heuvel
StripSter 2004

 www.eric-heuvel.nl

http://www.stripster.eu/scripts/strips_pagina.php?id=1570&titel=Strips Eric Heuvel: Bud Broadway 1