zet StripSter bij je favorieten  zet StripSter bij je favorieten


 week-index  naar de 1e aflevering  vorige pagina  volgende pagina  Auteurs-overzicht van Eric Heuvel


 volgende pagina

Knarsend verdween het bewerkte stenen paneel, onder de druk die Bud erop uitoefende, in de muur. Ademloos wachtte het drietal op hetgeen zou volgen. Achter de muur kwam duidelijk hoorbaar een mechanisme in werking en voor hun verbaasde ogen ontstond er langzaam een spleet in de muur.
Sissend ontsnapten giftige zwaveldampen en vulden de ruimte waar Harvey, Rubino en Bud zich bevonden. De fak­kels doofden en kokhalzend renden de drie in de richting waar ze de trap naar boven wisten te vinden.
Naar adem snakkend strompelden ze even later het voor­plein op. Er leek geen einde te komen aan hun benauwde hoestbuien. Met tranen in de ogen probeerden ze of ze door te drinken uit hun veldfles het hoesten konden stop­pen.
Op het voorplein werd het effect van de dampen nu ook merkbaar en elkaar ondersteunend maakten ze dat ze weg kwamen. Op veilige afstand van de onheilsplek, tussen weggezakte beelden, kwamen ze op adem. Ondanks de doorstane benauwde momenten moesten ze lachen.


(afl. 8)
 pagina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


© Eric Heuvel
StripSter 2004

 www.eric-heuvel.nl

http://www.stripster.eu/scripts/strips_pagina.php?id=1570&titel=Strips Eric Heuvel: Bud Broadway 1