zet StripSter bij je favorieten  zet StripSter bij je favorieten


 week-index  naar de 1e aflevering  vorige pagina  volgende pagina  Auteurs-overzicht van Eric Heuvel


 volgende pagina

Zwijgend staarden stenen goden naar het drietal. Het gevoel dat ze van alle kanten in de gaten werden gehou­den was groot. Mos en plantengroei verteerden langzaam het gesteente waaruit het tempelcomplex was opgetrok­ken. Rubino ging ze schoorvoetend voor bij het verkennen van wat leek op een binnenplein.
"We moeten bij elkaar blijven," fluisterde Harvey terwijl hij het geweer ontgrendelde, "Je weet nooit wat er kan gebeuren."
Het viel Bud weer op dat Rubino met een blik alsof hij gehypnotiseerd was, een bepaalde kant op staar­de. Hij maakte Harvey daar opmerkzaam op. Die stootte Rubino aan. De jongen schrok even maar herstelde zich snel. Met een verlegen glimlach ging hij de twee Amerikanen weer voor.
Behoedzaam lopend bewonder­den ze de verweerde muren waar in beschadigde reliëfs een eeuwenoud verhaal werd verteld. Toegangspoorten naar het binnenste van de verbrokkelde steenkolossen waren volgestort met gesteente.
Een kreet van Rubino, die vooruit was gelopen en een hoek was omgegaan, deed de Amerikanen versnellen...


(afl. 8)
 pagina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


© Eric Heuvel
StripSter 2004

 www.eric-heuvel.nl

http://www.stripster.eu/scripts/strips_pagina.php?id=1570&titel=Strips Eric Heuvel: Bud Broadway 1