zet StripSter bij je favorieten  zet StripSter bij je favorieten


 week-index  naar de 1e aflevering  vorige pagina  volgende pagina  Auteurs-overzicht van Eric Heuvel


 volgende pagina

Het kostte ze overigens nog moeite om Henk af te poei­eren toen hij aangaf mee te willen. Ze overtuigden hem ervan dat ze niet gingen jagen, ondanks het feit dat Harvey een geweer omhing. Het diende alleen voor zelfverdedi­ging zo verzekerde Bud hem. Nu was Henk niet meer geïn­teresseerd en hij ging weer aan de slag bij de voertuigen.
Bud, Harvey en Rubino begaven zich in de richting van de vlakte waar ze bij hun aankomst op het Diëng-plateau vele ruïnes van tempels hadden gezien. Het was doodstil en de mistflarden gaven de omgeving een geheimzinnig aanzien. Het leek alsof er zich in de dam­pen schimmen ophielden. Telkens bleek echter dat het een rots of geboomte was.
De drie spraken op fluistertoon met elkaar alsof ze de stilte daarmee eerbiedigden. Rekening houdend met drijfzand bewogen ze zich voorzichtig over het zompige terrein. Op het laatste moment onthulde de dikker geworden damp een tempelruïne. Geïmponeerd door de versleten schoon­heid betraden de drie het complex.


(afl. 8)
 pagina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


© Eric Heuvel
StripSter 2004

 www.eric-heuvel.nl

http://www.stripster.eu/scripts/strips_pagina.php?id=1570&titel=Strips Eric Heuvel: Bud Broadway 1