zet StripSter bij je favorieten  zet StripSter bij je favorieten


 week-index  naar de 1e aflevering  vorige pagina  volgende pagina  Auteurs-overzicht van Eric Heuvel


 volgende pagina

De rest van die avond speculeerden ze over hetgeen ze verwachtten aan te treffen in de onderaardse ruimte ach­ter de geheime doorgang. Professor Quadflieg probeerde de verwachtingen omtrent goud en juwelen te temperen maar moest toegeven dat in principe alles mogelijk was.
Rubino probeerde te waarschuwen voor de gevaren die verbonden waren aan het bezoedelen van een dergelijk heiligdom. Niemand luisterde echter en toen hij aandrong deed een woedende blik van Henk hem zwijgen.
Moe begaf eenieder zich aan het eind van de avond naar zijn eigen tent voor de nacht. Rust daalde neer over het kamp en terwijl door de mist gedempt maanlicht het kamp verlichtte, verstomde het gefluister in de tenten.
Rubino wachtte tot Henk in een diepe slaap was en sloop het kamp uit. Hij werd opgeslokt door de mistflarden en keerde pas vlak voordat het licht werd weer terug in zijn tent.
Hij lag net toen een ijselijke kreet hem deed verstij­ven in zijn slaapzak. Het kamp was in rep en roer. Iedereen snelde naar de tent van de professor vanwaar de kreet had geklonken.


(afl. 8)
 pagina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


© Eric Heuvel
StripSter 2004

 www.eric-heuvel.nl

http://www.stripster.eu/scripts/strips_pagina.php?id=1570&titel=Strips Eric Heuvel: Bud Broadway 1