zet StripSter bij je favorieten  zet StripSter bij je favorieten


 recente Blogs  vorige blog van StripSter  volgende blog van StripSter  overzicht blogs van StripSter  StripSter in Strips


 Recensie Psychopâté

28 februari 2012


I was inside looking outside

Foreigner, Long, Long Way From Home, 1977.

Een gevolg van het lezen en bekijken van het werk van Johnny Bekaert in Psychopâte, aldus Jean Paul van Bendegem in zijn voorwoord, is “dat een flink deel van je wereldbeeld op losse schroeven komt te staan”. Het bekende Verwachtingshorizon, in termen van Hans Robert Jauss (het totaal van verwachtingen dat we als lezers koesteren) wordt feilloos doorbroken. Zoals bijna altijd streeft Kunst naar meerduidigheid. Bij Bekaert staat er vaak een figuur centraal die zich een (levens)vraag stelt. Het is een persoonlijke vraag die tot algemeen belang groeit. Groei is vooruitgang. De stelling kan natuurlijk ook een voornemen en/of een wens zijn. Deze vraag-stelling metamorfeert zich in een soort drang die van de kunstenaar via de werkelijkheid en het kunstwerk naar de lezer/kijker overgaat.
Enkele voorbeelden: Een stilleven wordt letterlijk verondersteld. Er treden wisselwerkingen op tussen geest en lichaam: Fysieke en metafysische condities. De spot wordt gedreven met Belgische gebruiken, kunstverzamelaars-gewoontes en kunstenaarsthema's. Ego en valkuilen der Kunstenaar leggen de vinger op de wond: “Welkom in Egoland”. Maar ook knipoogjes naar ons Europees werelddeel. Belangrijke, hedendaagse vragen onder de loep: “Is een peer, een peer of eh... een zwangere appel?”. Eeuwenoude thema's in een nieuw jasje zoals “Waarom zijn de bananen krom?” Geborgenheid en kunstuitspattingen. Nachtmerries en religie. Inspiratie en zelfontplooiing bij de Grote Meesters (Picasso). Metafysica, Werkelijkheid en 3-dimensionaliteit. De kunstenaar als zelfbegoochelaar en imposteur. Kunst is eigenlijk een illusie. Twijfel als podium voor de kunst. Immers, sinds tijden is Kunst jezelf bekijken en analyseren. Wetenschap en Kunst. Perspectiefleer. Tijd, “tussentijd”, “snode tijd” en Kunst: De kalenderman komt tot inzicht dat “tijd transparant is”. Tijd gaat samen met “verouderingsprocessen”. Mona Lisa wordt Mona Frida. En dan de conclusie, als een kunstenaar überhaupt geestelijk in staat is om conclussies te trekken: “Sommige van zijn illusies waren behoorlijk verwilderd”. Kortom, “het resultaat van 5 jaar vrolijke introspectie en invraagstelling”, aldus Johnny Bekaert.

Tekeningen in een rustige doch losse en nochalante stijl om een moment van rust en bedenking over onze tijd en samenleving te vinden. Net als een oase midden in de rimboe. Maar ook een (humoristische) zoektocht waarin onze drijfsveren, dromen, wensen, angsten en absurditeiten akelig dichtbij de revue passeren. Tekeningen die om het verhaal achter de tekening schreeuwen en op zoek gaan naar antwoorden voorbij de tekening, zoals het zestal zoekende personages van Luigi Pirandello. Karakters wanhopig op zoek naar levens- en kunstvragen is bijna een Quichoterrie. Kunst in gesprek met Kunst, een poëtisch streven! Introspectiviteit komt ter sprake en is een must voor de persoonlijke ontwikkeling. Niets is wat het lijkt. De kunstenaar toont enkel zijn zekerheden, “maar die zijn duaal en hebben meedere betekenissen, dubbele bodems, verdraaïngen”, aldus Johnny Bekaert in mijn interview op StripSter op 28 november 2011 j.l.

De titel spreekt boekdelen: psycho en pâte. Weten/onweten enerzijds; mengsel, anderzijds. Net als pâte, wordt hier ons (ge)weten en aangewante ingrediënten op een ingenieuze wijze gemengd om ons Zijn verteerbaarder, houdbaarder en "draaglijker" (lees: leefbaarder) te maken. Leven is eigenlijk doodsimpel. Op het eind heb je als lezer meer vragen dan aan het begin. De wijze man zwijgt en glimlacht. Doel bereikt.

Santiago Martín
 vorige blog van StripSter  volgende blog van StripSter

Reageer in ons op deze blog.
Laatste Forum-reactie (# 241) van StripSter-redactie op 12 maart 2013 om 14:55:

En Esmarel Gasman zal volgende week weer ons StripSter-blog op dinsdag vol schrijven... Alvast bedankt!


© 2012
StripSter / StripSter
28 februari 2012

 http://www.stripster.eu

http://www.stripster.eu/?/scripts/blogs_pagina.php?id=424&titel=blog StripSter: Recensie Psychopâté