--> Archief  --> Nieuwsoverzicht04-02-04 -- Kolk & De Wit winnen rechtszaak om naam S1ngle

versus

Het in oktober op de markt gebrachte S1ngle Magazine moet met onmiddellijke ingang stoppen met het gebruik van deze titel. Dit is vanmorgen door de Rechtbank in Utrecht bepaald. De rechter kiest daarmee op alle punten de zijde van stripmakers Hanco Kolk en Peter de Wit, die samen met hun agent Comic House een kort geding tegen de uitgever van het magazine aanspanden.

De dagstrip met de titel S1NGLE startte in oktober 2000 in Het Parool. Precies drie jaar later verscheen een nieuw glossy magazine met dezelfde titel. De strip volgt de beslommeringen van drie alleenstaande vrouwen, ook wel 'singles' genoemd. Het magazine richt zich eveneens op dit thema. De letter i is in de titel van de strip vervangen door het cijfer 1, zo ook bij het magazine. De symboliek daarin is natuurlijk evident en het is precies deze vondst waarover de rechter zich moest buigen.

In de zomer van 2003 belde de uitgever van het magazine naar Comic House met de mededeling dat men slecht nieuws voor de stripmakers had; "Het is misschien jammer voor jullie, maar wij hebben de titel 'S1ngle Magazine' als merk gedeponeerd. We hebben jullie strip wel gezien, maar vinden het niet bij het imago van ons magazine passen. Dus helaas, jullie moeten maar een andere titel bedenken. O ja, ook de domeinnaam www.s1ngle.nl moet aan ons worden overgedragen.". Na een lange lach en een kort antwoord werd er aan de kant van Comic House weinig aandacht meer aan dit telefoontje geschonken. De titel van de strip was weliswaar niet door Comic House als merk gedeponeerd, maar dat was volgens de agent ook niet nodig; "We verkopen immers geen aardappels, maar maken een auteursrechtelijk beschermd werk. S1NGLE is eerder een titel dan een merk, en de titel wordt beschermd door de auteurswet, daar kun je niet zomaar mee aan de haal gaan.".

Toen een aantal maanden later de perspresentatie van het magazine plaatsvond, werd uit de hoeveelheid reacties die bij de stripmakers binnenkwam al snel duidelijk dat er sprake was van grote verwarring. Ze ontvingen zelfs gelukwensen met de premiere van 'hun' nieuwe blad. Er bleef hen weinig anders over dan de zaak voor de rechter te brengen en langs deze weg de uitgever het gebruik van de titel te verbieden.

In het vonnis dat vandaag werd gewezen zegt de rechtbank het gebruik van de titel 'S1ngle' inderdaad een ontoelaatbare inbreuk op het auteursrecht van de stripmakers is. Het door de uitgever aangevoerde verweer dat zij niet van de strip zou hebben geweten, en pas na het deponeren van het merk op internet naar de titel is gaan zoeken, vindt de rechter niet aannemelijk. Uit de stukken blijkt dat de uitgever vanaf 2000 gedegen marktonderzoek heeft laten uitvoeren naar allerlei varianten van het woord 'single'. Dat men daarbij nooit op de strip is gestuit, is volstrekt ongeloofwaardig. Daarmee is ook sprake van onrechtmatig aanhaken bij de bekendheid en populariteit van de strip.

De uitgever moet het gebruik van de titel binnen vijf dagen staken op straffe van een dwangsom van 15.000 euro per overtreding. De strip blijft daarmee de enige S1NGLE in Nederland.


© 2004
Johan de Rooij / StripSter
04-02-2004