--> Archief  --> Nieuwsoverzicht13-06-03 -- EINDE DEPOORT.COM?

Sedert enkele weken voeren we enquêtes aan onze kassa rond de site en Nieuwsbrief. Waar hechten onze kopende klanten het meest belang aan? Waar moeten wij het meeste tijd in steken? Wat rendeert voor ons?

We onderscheiden twee ondervragingsperiodes. Een 2-tal weken terug sloten we een eerste ronde af: er bleken toen 143 mensen de Nieuwsbrief daadwerkelijk te lezen, waarbij ze vooral de lijst met de verschenen strips aanhaalden. Daarnaast bezochten 14 mensen regelmatig de site: dit minstens 2 keer per week. Er waren ook nog een 15-tal mensen voor wie zowel de Nieuwsbrief als de site niet nodig was.

Momenteel zijn we bezig met een tweede bevragingsronde. Momenteel is de score: 54 mensen die de Nieuwsbrief belangrijk vinden en 8 mensen surfen regelmatig naar onze site. Conclusies liggen voor de hand: onze stripkopende klanten zijn niet meteen de mensen die we op de site tegenkomen.

Wat ons ook bezighoudt, is hoe nieuwe klanten de winkel leren kennen. Telkens opnieuw wordt een toevallige passage voor onze winkel aangehaald, de opvallende etalage, ... De site is nog maar één keer vernoemd.

Men kan zich dus bij de impact op onze klanten van de depoort-site vragen stellen. En nog veel meer vragen bij de massa's energie en werkuren die ik erin steek. Vele avonden en weekends worden compleet opgeslorpt door dit project.

Wat brengt de nabije toekomst dus? We zullen een stuk van de energie van de site verschuiven naar de winkel. Dit is nogal logisch, dachten we zo. Als we dan zien dat bvb het forum misbruikt wordt om bepaalde uitgevers continu aan te vallen, om de prijsproblematiek altijd maar weer op te rakelen, voor promotie-acties van andere winkels, ... dan denken we dat we hiervoor geen platform meer kunnen bieden. Anderzijds bracht dit forum ons ook een aantal vrienden voor het leven bij.

U heeft de oplossing uiteraard in het achterhoofd: neem een personeelslid in dienst, Rik! Dat zijn we nu niet van plan: het kan toch geen doel zijn kosten te maken (personeel kost handenvol geld) om nog meer kosten te maken (een site kost zo mogelijk nog meer). Reacties die ongetwijfeld zullen volgen, worden beoordeeld in volgorde van belangrijkheid als klant in de winkel. Hoe meer geld u in ons laadje brengt, hoe belangrijker uw stem. Een ongemeen harde commerciële redenering, maar de enige juiste. Onze excuses. We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Amen!


© 2003
André Wijntjes / StripSter
13-06-2003