--> index InterStrip  --> naar de laatste InterStrip

informatie

Bij de InterStrip is het de bedoeling dat de bezoekers van StripSter zelf de strip maken.
Elke week wordt er een vervolgstrook geplaatst uit het ingestuurde materiaal.

Tekenaars kunnen de volgende pagina van de InterStrip tot de maandag erna opsturen naar de Strips-redactie: interstrip@stripster.eu.
Zij kunnen zich daarbij baseren op de verhaal-suggesties van andere bezoekers, of hun eigen idee vormgeven.
Ga bij het maken van de vervolgstrook uit van een breedte van 600 pixels of een veelvoud daarvan.

De InterStrip-redactie maakt een keuze uit het ingezonden werk en plaatst die als volgende pagina.
De andere inzendingen worden eronder opgenomen.
Alle inbreng wordt dus benut; wel vindt er een minimale kwaliteits-toetsing plaats.

Om de diversiteit te bewaken mag een tekenaar niet aan 2 opeenvolgende afleveringen deelnemen.

Bezoekers kunnen verhaal-suggesties dus plaatsen op het Forum.
Geplaatste reacties kunnen daar uiteraard ook gelezen worden.


© StripSter (2007)
de Strips-redactie / StripSter
26-01-2007